Cmentarze

Miasto Ełk (Stadt Lyck)

Cmentarze cywilne

Ul. Cmentarna, Cmentarz Komunalny Nr 1 –>

Ul. Kilińskiego, Cmentarz Katolicki –>

Ul. Kilińskiego, Cmentarz Żydowski –>

Ul. Zamkowa –>

Szyba (niem. Sybba, 1938-1945 Walden), cmentarz ewangelicki –>

Szyba, anonimowa mogiła –>


Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne

Ul. 11 Listopada –>

Ul. Cmentarna –>

Ul. Kajki –>

Ul. Kilińskiego –>

Ul. Kolejowa, osiedle Wczasowe –>

Ul. Kolejowa –>

Ul. Kościuszki, mogiła zbiorowa –>

Ul. Zamkowa –>Powiat Ełk (Kreis Lyck)

Powiat ełcki w granicach do 1945 roku

Cmentarze cywilne

Na pierwszej pozycji znajduje się polska nazwa miejscowości w obrębie której do 1945 umiejscowiony był opisywany cmentarz. Kliknięcie w „–>” prowadzi do lokalizacji na Mapach Google.

Bajtkowo (niem. Baitkowen, 1938–1945 Baitenberg), gmina Ełk –>

Bałamutowo (niem. Ballamutowen, 1934–1945 Giersfelde), gmina Stare Juchy –>

Barany (niem. Barannen, 1938-1945 Keipern), gmina Ełk –>

Barany (niem. Barannen, 1938-1945 Keipern), właściwie Maleczewo (niem. Gut Malleczewen, 1938–1945 Maletten), od 20 września 1928 jako część wsi Barany, cmentarz rodziny Reck-Malleczewen, gmina Ełk –>

Bartosze (niem. Bartossen, 1938–1945 Bartendorf), gmina Ełk –>

Białojany (niem. Biallojahnen, 1935–1945 Weißhagen), gmina Ełk –>

Bienie (niem. Bienien, 1938–1945 Binie), gmina Ełk –>

Bienie (niem. Bienien, 1938–1945 Binie), cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Bobry (niem. Bobern), gmina Ełk –>

Bobry (niem. Bobern), nagrobek właściciela majątku w Bobrach, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), część nr 1, obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), część nr 2, obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), część nr 3, obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), część nr 4, obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), obecnie obręb Miechowo, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), obecnie obręb Miechowo, gmina Prostki –>

Borzymy (niem. Borszymmen, 1936–1938 Borschymmen, 1938–1945 Borschimmen), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Borzymy (niem. Borszymmen, 1936–1938 Borschymmen, 1938–1945 Borschimmen), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Ciernie (niem. Cziernien, 1929–1945 Dorntal), gmina Ełk –>

Chełchy (niem. Chelchen, 1938–1945 Kelchendorf), gmina Ełk –>

Chruściele (niem. Chroscziellen, 1933–1945 Kreuzfeld), gmina Ełk –>

Chrzanowo (niem. Chrzanowen, 1933–1945 Kalkofen), gmina Ełk –>

Cybulki (niem. Czybulken), obecnie obręb Kulesze, gmina Kalinowo –>

Czaple (niem. Zappeln), gmina Ełk –>

Czyńcze (niem. Czynczen, 1938–1945 Zinschen), gmina Kalinowo –>

Czerwonka (niem. Rotbach), obecnie obręb Grabnik, gmina Stare Juchy –>

Czerwonka (niem. Rotbach), obecnie obręb Królowa Wola, gmina Stare Juchy –>

Dąbrowskie (niem. Dombrowsken, 1927–1945 Eichensee), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Dąbrowskie (niem. Dombrowsken, 1927–1945 Eichensee), właściwie leśniczówka Dąb (niem. Försterei Eiche), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Długie (niem. Dluggen, 1938–1945 Langenhöh), właściwie Długoniedziela (niem. Dlugoniedziellen), gmina Kalinowo –>

Długie (niem. Dluggen, 1938–1945 Langenhöh), cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Długochorzele (niem. Langsee, do 1897 Dlugochorellen), gmina Prostki –>

Długosze (niem. Dlugossen, 1938–1945 Langheide), właściwie Kosewo (niem. Kossewen, 1938-1945 Hasenheide), od 30 września 1928 jako część wsi Długosze, cmentarz majątku, gmina Prostki –>

Długosze (niem. Dlugossen, 1938–1945 Langheide), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Dobra Wola (niem. Dobrowolla, 1935–1945 Willenheim), gmina Stare Juchy –>

Dorsze (niem. Dorschen), obecnie obręb Puchówka, powiat Olecko –>

Dudki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), właściwie Imionki (niem. Gut Imionken), od 30.9.1928 jako część wsi Dudki, cmentarz majątku Imionki, gmina Kalinowo –>

Dutki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Gajlówka (niem. Gailau), obecnie obręb Pietrasze, powiat Giżycko –>

Ginie (niem. Gingen), gmina Kalinowo –>

Giże (niem. Gingen), gmina Ełk –>

Glinki (niem. Glinken), obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Golubie (Gollubien A, 1928-1938 Gollubien, 1938–1945 Gollen), gmina Kalinowo –>

Golubie (Gollubien B, 1928-1938 Gollubien, 1938–1945 Gollen), gmina Kalinowo –>

Golubka (niem. Gollupken, 1938–1945 Lübeckfelde), cmentarz południowy, gmina Kalinowo –>

Golubka (niem. Gollupken, 1938–1945 Lübeckfelde), cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Gorczyce (niem. Gorczitzen, 1928-1945 Deumenrode), gmina Prostki –>

Gorło (niem. Gorlen, 1938-1945 Aulacken), cmentarz rodzinny, gmina Stare Juchy –>

Gorło (niem. Gorlen, 1938-1945 Aulacken), cmentarz południowy, gmina Stare Juchy –>

Gorło (niem. Gorlen, 1938-1945 Aulacken), cmentarz północny, gmina Stare Juchy –>

Gorłówko (niem. Gorlowken), obecnie obręb Gorło, gmina Stare Juchy –>

Grabnik (niem. Grabnick), gmina Stare Juchy –>

Grabnik (niem. Grabnick), właściwie Vorwerk Grabnick, gmina Stare Juchy –>

Grabnik (niem. Grabnick), właściwie 1945-1999 Karlewo, od 1999 część wsi Grabnik jako Grabnik Osada (niem. Vorwerk Karlewen, 1938-1945 Vorwerk Karlshöfen), gmina Stare Juchy –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz południowy, gmina Kalinowo –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Guzki (niem. Gusken), obecnie obręb Rożyńsk, gmina Ełk –>

Helmany (niem. Hellmahnen), obecnie część wsi Lipińskie Małe, gmina Prostki –>

Iwaśki (niem. Iwaschken, 1938–1945 Hansbruch), cmentarz rodzinny, gmina Kalinowo –>

Iwaśki (niem. Iwaschken, 1938–1945 Hansbruch), obecnie obręb Zaborowo, cmentarz południowy, gmina Kalinowo –>

Iwaśki (niem. Iwaschken, 1938–1945 Hansbruch), obecnie obręb Zaborowo, cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Jeziorowskie (niem. Jesziorowsken, 1926-1945 Seedorf), gmina Stare Juchy –>

Jędrzejki (niem. Jendreyken, 1938–1945 Andreken), gmina Kalinowa –>

Judziki (niem. Judzicken), obecnie obręb Bartosze, cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Judziki (niem. Judzicken), obecnie obręb Bartosze, północny, gmina Ełk –>

Kalinowo (niem. Kallinowen, 1938-1945 Dreimühlen), Neuer Gemeindefriedhof, gmina Kalinowo –>

Kalinowo (niem. Kallinowen, 1938-1945 Dreimühlen), Alter Gemeindefriedhof, gmina Kalinowo –>

Kałęczyny (niem. Kallenczynnen, 1938-1945 Lenzendorf), obecnie obręb Regiel, gmina Ełk –>

Kałtki (niem. Kaltken, 1938-1945 Kalthagen), gmina Stare Juchy –>

Karbowskie (niem. Karbowsken, 1938-1945 Siegersfeld), gmina Ełk –>

Karbowskie (niem. Siegersfeld), obecnie obręb Tracze, gmina Ełk –>

Kile (niem. Kielen), obecnie obręb Ginie, gmina Kalinowo –>

Klusy (niem. Klaussen), cmentarz przykościelny, obecnie obręb Klusy, powiat Pisz –>

Kobylinek (niem. Kobylinnen, 1938-1945 Kobilinnen), obecnie obręb Kobylin, gmina Prostki

Kobylinek (niem. Kobylinnen, 1938-1945 Kobilinnen), właściwie Kobylin (niem. Gut Kobylinnen, 1938-1945 Gut Kobilinnen), cmentarz rodzinny, gmina Prostki –>

Kokoszki (niem. Kokosken, 1930–1945 Hennenberg), obecnie obręb Iwaśki, gmina Kalinowo –>

Koleśniki (niem. Kolleschnicken, 1938–1945 Jürgenau), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Koleśniki (niem. Kolleschnicken, 1938–1945 Jürgenau), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Kopijki (niem. Goldenau), obecnie obręb Długosze, gmina Prostki –>

Kopijki (niem. Goldenau), właściwie Katarzynowo (niem. Domäne Katrinowen, 1938-1945 Katrinfelde), od 30.9.1928 jako część wsi Kopijki, obecnie obręb Kopijki, gmina Prostki –>

Koziki (niem. Kozycken, 1935-1945 Selmenthöhe), gmina Ełk –>

Krokocie (niem. Soffen), obecnie obręb Czaple, gmina Ełk –>

Krokocie (niem. Soffen), gmina Ełk –>

Królowa Wola (niem. Krolowolla, 1926-1945 Königswalde), gmina Stare Juchy –>

Królowa Wola (niem. Krolowolla, 1926-1945 Königswalde), cmentarz majątku Königswalde, gmina Stare Juchy –>

Krzywe (niem. Krzywen, 1907–1945 Rundfließ), gmina Prostki –>

Krzywe (niem. Krzywen, 1907–1945 Rundfließ), cmentarz rodzinny, gmina Prostki –>

Krzywe (niem. Krzywen, 1907–1945 Rundfließ), właściwie osada Zawady-Tworki (niem. Sawadden, 1938–1945 Grenzwacht), gmina Prostki –>

Krzyżewo (niem. Krzysewen, 1928–1945 Kreuzborn), gmina Kalinowo –>

Krzyżewo (niem. Krzysewen, 1928–1945 Kreuzborn), właściwie Burnie (niem. Burnien), od 13 czerwca 1927 jako część wsi Krzyżewo, gmina Kalinowo –>

Kucze (niem. Kutzen), gmina Kalinowo –>

Kulesze (niem. Kulessen), gmina Kalinowo –>

Laski Małe (niem. Klein Lasken), obecnie obręb Makosieje, gmina Kalinowo –>

Laski Małe (niem. Klein Lasken), obecnie obręb Makosieje, gmina Kalinowo –>

Laski Małe (niem. Klein Lasken), obecnie obręb Makosieje, gmina Kalinowo –>

Laski Małe (niem. Klein Lasken), obecnie obręb Makosieje, gmina Kalinowo –>

Laski Małe (niem. Klein Lasken), właściwie Brodowo (niem. Brodowen, 1938–1945 Broden), od 1888 jako część sołectwa Laski Małe, obecnie obręb Giże, gmina Ełk –>

Laski Wielkie (niem. Groß Lasken), gmina Kalinowo –>

Lepaki Wielkie (niem. Lepacken, 1938-1945 Ramecksfelde), właściwie Lepaki Małe, (niem. Klein Lepacken, 1938-1945 Kleinramecksfelde), od ok. 1893 jako część wsi Lepaki (niem. Lepacken) –>

Lepaki Wielkie (niem. Lepacken, 1938-1945 Ramecksfelde), właściwie Lepaki Małe, (niem. Klein Lepacken, 1938-1945 Kleinramecksfelde), od ok. 1893 jako część wsi Lepaki (niem. Lepacken), cmentarz północny, gmina Ełk –>

Lipińskie Małe (niem. Lipinsken, 1938-1945 Lindenfließ, Ksp. Ostrokollen), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Lisewo (niem. Lyssewen, od 1932 także: Lissewen, 1938-1945 Lissau), gmina Kalinowo –>

Lisewo (niem. Lyssewen, od 1932 także: Lissewen, 1938-1945 Lissau), cmentarz rodzinny, gmina Kalinowo –>

Liski (niem. Lysken, 1938-1945 Lisken), obecnie obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy –>

Łaśmiady (niem. Laszmiaden, 1936-1938 Laschmiaden, 1938-1945 Laschmieden), gmina Stare Juchy –>

Łoje (niem. Loyen), obecnie obręb Laski Wielkie, gmina Kalinowo –>

Makosieje (niem. Makoscheyen, 1938–1945 Ehrenwalde), gmina Kalinowo –>

Malinówka Wielka (niem. Groß Malinowken, 1938-1945 Großschmieden), gmina Ełk –>

Malinówka Wielka (niem. Groß Malinowken, 1938-1945 Großschmieden), właściwie Malinówka Mała (niem. Klein Malinowken, 1938-45 Kleinschmieden), od 30 września 1928 jako część obrębu Malinówka Wielka, gmina Ełk –>

Małkinie (niem. Malkiehnen), obecnie obręb Grabnik, gmina Stare Juchy –>

Marcinowo (niem. Marczynowen, 1928–1945 Martinshöhe), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Marcinowo (niem. Marczynowen, 1928–1945 Martinshöhe), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Marcinowo (niem. Marczynowen, 1928–1945 Martinshöhe), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Mazurowo (niem. Sieden, 1945-1983 Żydy), cmentarz rodzinny, gmina Kalinowo –>

Mazurowo (niem. Sieden, 1945-1983 Żydy), obecnie obręb Romanowo, gmina Kalinowo –>

Maże (niem. Maaschen, 1938–1945 Maschen), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Maże (niem. Maaschen, 1938–1945 Maschen), właściwie Kowale (niem. Kowahlen), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Mąki (niem. Monken), gmina Ełk –>

Mikołajki (niem. Mikolaiken, 1938–1945 Thomken), gmina Kalinowo –>

Mikołajki (niem. Mikolaiken, 1938–1945 Thomken), pojedyncza mogiła, gmina Kalinowo –>

Milewo (niem. Millewen, 1938-1945 Millau), gmina Kalinowo –>

Milewo (niem. Millewen, 1938-1945 Millau), gmina Kalinowo –>

Milewo (niem. Millewen, 1938-1945 Millau), gmina Kalinowo –>

Miluki (niem. Mylucken, 1938-1945 Milucken), gmina Ełk –>

Miłusze (niem. Mylussen, 1938-1945 Milussen), gmina Prostki –>

Mołdzie (niem. Moldzien, 1938-1945 Mulden), gmina Ełk –>

Mołdzie (niem. Moldzien, 1938-1945 Mulden), właściwie Madejki (niem. Madeiken), od 1888-1898 część wsi Mołdzie, gmina Ełk –>

Mostołty (niem. Mostolten), cmentarz zabytkowy, gmina Ełk –>

Mostołty (niem. Mostolten), właściwie Bździele (niem. Bzdziellen), część wsi Mostołty, gmina Ełk (nie istnieje) –>

Mrozy Wielkie (niem. Groß Mrosen, 1929-1938 Mrossen, 1938-1945 Schönhorst), gmina Ełk –>

Mrozy Wielkie (niem. Groß Mrosen, 1929-1938 Mrossen, 1938-1945 Schönhorst), właściwie Mrozy Małe ( niem. Klein Mrosen), od ok. 1905 jako część wsi Mrozy Wielkie –>

Mrozy Wielkie (niem. Groß Mrosen, 1929-1938 Mrossen, 1938-1945 Schönhorst), właściwie Regielnica (niem. Gut Regelnitzen, 1938-1945 Gut Regelnhof), od 1928 w obrębie wsi Mrozy Wielkie, obecnie obręb Sordachy, gmina Ełk –>

Niedźwiedzkie (niem. Niedzwetzken, 1936-1945 Wiesengrund), gmina Prostki –>

Niekrasy (niem. Niekrassen, 1938-1945 Krassau), gmina Ełk –>

Nowa Wieś Ełcka (niem. Neuendorf), gmina Ełk –>

Nowa Wieś Ełcka (niem. Neuendorf), cmentarz rodziny Kohtz, gmina Ełk –>

Nowe Krzywe (niem. Klein Krzywen, 1929-1945 Grünsee), gmina Stare Juchy –>

Ogródek (niem. Ogrodtken, 1938-1945 Kalgendorf), obecnie powiat Pisz –>

Ogródek (niem. Ogrodtken, 1938-1945 Kalgendorf), właściwie Stary Ogródek (niem. Alt Ogrodtken, 1938-1945 Altkalgendorf), obecnie powiat Pisz –>

Olszewo (niem. Olschöwen, 1938-1945 Frauenfließ), gmina Stare Juchy –>

Oracze (niem. Oratzen, 1928-1945 Wittenwalde), cmentarz południowy, gmina Ełk –>

Oracze (niem. Oratzen, 1928-1945 Wittenwalde), właściwie Żmujdzie (niem. Szameyten), cmentarz północny, gmina Ełk –>

Oracze (niem. Oratzen, 1928-1945 Wittenwalde), właściwie Wityny (niem. Wittinnen), gmina Ełk –>

Oracze (niem. Oratzen, 1928-1945 Wittenwalde), właściwie leśniczówka Mleczkowo (niem. Försterei Milchbude), obecnie obręb Woszczele, osada leśna, gmina Ełk –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), cmentarz zabytkowy, gmina Stare Juchy –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), cmentarz rodziny Jopp, gmina Stare Juchy –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), właściwie majątek Skopnik (niem. Gut Schönfelde), cmentarz majątku –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), cmentarz rodzin Koyro/Gnatt, gmina Stare Juchy –>

Ostrykół (niem. Ostrokollen, 1938-1945 Scharfenrade), gmina Prostki –>

Ostrykół (niem. Ostrokollen, 1938-1945 Scharfenrade), cmentarz przykościelny, gmina Prostki –>

Panistruga (niem. Panistrugga, 1927-1945 Herrnbach), gmina Stare Juchy –>

Piaski (niem. Piasken, 1927-1945 Klein Rauschen), gmina Ełk –>

Pietrasze (niem. Pietraschen, 1938-1945 Petersgrund), cmentarz majątku Pietraschen, obecnie powiat Olecki –>

Pietrasze (niem. Pietraschen, 1938-1945 Petersgrund), część wschodnia, obecnie powiat Olecko –>

Pietrasze (niem. Pietraschen, 1938-1945 Petersgrund), część zachodnia, obecnie powiat Giżycko –>

Piętki (niem. Pientken, 1926–1945 Blumental), gmina Kalinowo –>

Piętki (niem. Pientken, 1926–1945 Blumental), właściwie Trętowskie (niem. Trentowsken, po 1989 osada Piętki), od 1926 jako część wsi Piętki, obecnie obręb Zaborowo, gmina Kalinowo –>

Piętki (niem. Pientken, 1926–1945 Blumental), obecnie obręb Zaborowo, gmina Kalinowo –>

Pisanica (niem. Pissanitzen, 1926–1945 Ebenfelde), cmentarz przykościelny, gmina Kalinowo –>

Płociczno (niem. Plotzitznen, 1938-1945 Bunhausen), gmina Ełk –>

Płowce (niem. Plowczen, 1938-1945 Plötzendorf), gmina Stare Juchy –>

Płowce (niem. Plowczen, 1938-1945 Plötzendorf), cmentarz rodziny Willutzki, obecnie obręb Zelki, powiat Giżycko –>

Popowo (niem. Popowen, 1938-1945 Wittingen), gmina Prostki –>

Popowo (niem. Popowen, 1938-1945 Wittingen), właściwie Krupin (niem. Krupinnen, 1938-1945 Kleinwittingen), od 1910 jako część wsi Popowo, obecnie obręb Krupin, gmina Prostki –>

Prawdziska (niem. Prawdzisken, 1934–1945 Reiffenrode), cmentarz ewangelicki, gmina Kalinowo –>

Prawdziska (niem. Prawdzisken, 1934–1945 Reiffenrode), cmentarz katolicki, gmina Kalinowo –>

Prostki (niem. Prostken), gmina Prostki –>

Prostki (niem. Prostken), cmentarz żydowski, gmina Prostki, (nie istnieje) –>

Przepiórki (niem. Wachteldorf), cmentarz nr 1, obecnie obręb Stożne, gmina Kalinowo –>

Przepiórki (niem. Wachteldorf), cmentarz nr 2, obecnie obręb Stożne, gmina Kalinowo –>

Przykopka (niem. Przykopken, 1926-1945 Birkenwalde), gmina Ełk –>

Przykopka (niem. Przykopken, 1926-1945 Birkenwalde), gmina Ełk –>

Przykopka (niem. Przykopken, 1926-1945 Birkenwalde), cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Przytuły (niem. Przytullen, 1927-1945 Seefrieden), gmina Ełk –>

Przytuły (niem. Przytullen, 1927-1945 Seefrieden), obecnie obręb Straduny, gmina Ełk –>

Regiel (niem. Regeln), gmina Ełk –>

Regiel (niem. Regeln), obecnie obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk –>

Regiel (niem. Regeln), właściwie leśniczówka Lipinka (niem. Försterei Linde), obecnie obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk –>

Rękusy (niem. Renkussen), gmina Ełk –>

Rękusy (niem. Renkussen), cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Rogale (niem. Rogallen), gmina Stare Juchy –>

Rogale (niem. Rogallen), cmentarz rodzinny, gmina Stare Juchy –>

Romanki (niem. Maihof), obecnie obręb Ciernie, gmina Ełk –>

Romanki (niem. Maihof), obecnie obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk –>

Romanowo (niem. Romanowen, 1938–1945 Heldenfelde), gmina Kalinowo –>

Romanowo (niem. Romanowen, 1938–1945 Heldenfelde), właściwie Romoty (niem. Gut Romotten), od 1928 jako część wsi Romanowo, gmina Kalinowo –>

Romanowo (niem. Romanowen, 1938–1945 Heldenfelde), właściwie Ryczywół (niem. Gut Marienhof), od 30 września 1928 jako część wsi Romanowo, gmina Kalinowo –>

Romejki (niem. Rumeyken), obecnie obręb Czaple, gmina Ełk –>

Rostki Bajtkowskie (niem. Rostken, Ksp. Baitkowen, 1938-1945 Waiblingen), gmina Ełk –>

Rostki Skomackie (niem. Rostken), obecnie obręb Strzelniki, powiat Pisz –>

Rożyńsk (niem. Rosinsko, 1938-1945 Rosenheide), gmina Ełk –>

Rożyńsk (niem. Rosinsko, 1938-1945 Rosenheide), właściwie Rogalik (niem. Gut Rogallicken, 1938-1945 Gut Kleinrosenheide), od 1928 jako część wsi Rożyńsk, gmina Stare Juchy –>

Ruska Wieś (niem. Reuschendorf), obecnie obręb Rożyńsk, gmina Ełk –>

Ruska Wieś (niem. Reuschendorf), właściwie Pistki (niem. Pistken, 1938-1945 Kröstenwerder), od 1928 jako część wsi Ruska Wieś, cmentarz rodowy, obecnie obręb Pistki, gmina Ełk –>

Ruska Wieś (niem. Reuschendorf), właściwie Pistki (niem. Pistken, 1938-1945 Kröstenwerder), od 1928 jako część wsi Ruska Wieś, cmentarz, obecnie obręb Pistki, gmina Ełk –>

Rydzewo (niem. Rydzewen, 1938-1945 Schwarzberge), obecnie obręb Straduny, gmina Ełk –>

Sajzy (niem. Zeysen), gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), obecnie obręb Przykopka, gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), gmina Ełk –>

Sędki, (niem. Sentken), właściwie domena Lega (niem. Domäne Leegen), od 1 stycznia 1929 jako część wsi Sędki, cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), właściwie Ropele (niem. Ropehlen, 1938-1945 Kleinsentken), od 1938 jako część wsi Sędki, gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), obecnie obręb Przykopka, gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), obecnie obręb Przykopka, cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Siedliska (niem. Schedlisken, 1938-1945 Sonnau), gmina Ełk –>

Sikory Juskie (niem. Schikorren, 1927-1945 Wellheim), gmina Stare Juchy –>

Sikory Ostrokolskie (niem. Kiefernheide), obecnie obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), cmentarz rodzinny, gmina Stare Juchy –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), gmina Stare Juchy –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), majątek Tuchlińsko (niem. Grünthal), gmina Stare Juchy –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), właściwie Mrągowizna, Skomack Wielki Osada (niem. Gut Thalau), gmina Stare Juchy –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), obecnie obręb Rogale, gmina Stare Juchy –>

Skomack Wielki (Skomatzko, 1938-1945 Dippelsee), zlikwidowany cmentarz, gmina Stare Juchy –>

Skomętno Wielkie (niem. Skomentnen, 1938–1945 Skomanten), właściwie Skomętno Wielkie (niem. Groß Skomentnen), od 1893 jako część wsi Skomentnen, cmentarz B, południowy, gmina Kalinowo –>

Skomętno Wielkie (niem. Skomentnen, 1938–1945 Skomanten), właściwie Skomętno Małe (niem. Klein Skomentnen), od 1893 jako część wsi Skomentnen, cmentarz A, północny, gmina Kalinowo –>

Skrzypki (niem. Skrzypken, 1926–1945 Geigenau), gmina Kalinowo –>

Sokółki (niem. Sokolken, 1938-1945 Stahnken), gmina Prostki –>

Sołtmany (niem. Soltmahnen), gmina Prostki –>

Sordachy (niem. Sordachen, 1938-1945 Sorden), gmina Ełk –>

Stacze (niem. Statzen), gmina Kalinowo –>

Stare Cimochy (niem. Alt Czymochen, 1929–1945 Finsterwalde), gmina Kalinowo –>

Stare Juchy (niem. 1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Stare Juchy (niem. Alt Jucha), cmentarz ul. Długa, część wschodnia, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (niem. 1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Stare Juchy (niem. Alt Jucha), cmentarz ul. Długa, część zachodnia, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (niem. 1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwe Szlacheckie Juchy (niem. Adlig Jucha), cmentarz rodziny Gruberów, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), 2 połączone cmentarze jako cmentarz komunalny, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), cmentarz przykościelny, gmina Stare Juchy –>

Stare Krzywe (niem. Alt Krzywen, 1936-1945 Alt Kriewen), gmina Stare Juchy –>

Stare Krzywe (niem. Alt Krzywen, 1936-1945 Alt Kriewen), rodzinny nr 1, obecnie obręb Hejbuty, powiat Pisz –>

Stare Krzywe (niem. Alt Krzywen, 1936-1945 Alt Kriewen), rodzinny nr 2, obecnie obręb Hejbuty, powiat Pisz –>

Stare Krzywe (niem. Alt Krzywen, 1936-1945 Alt Kriewen), rodzinny nr 3, obecnie obręb Hejbuty, powiat Pisz –>

Stożne (niem. Stosznen, 1936–1945 Sprindenau), cmentarz południowy nr 1, gmina Kalinowo –>

Stożne (niem. Stosznen, 1936–1945 Sprindenau), cmentarz południowy nr 2, gmina Kalinowo –>

Stożne (niem. Stosznen, 1936–1945 Sprindenau), cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Straduny (niem. Stradaunen), gmina Ełk –>

Straduny (niem. Stradaunen), gmina Ełk –>

Straduny (niem. Stradaunen), właściwie domena Straduny (niem. Domäne Stradaunen), od 1928 jako część wsi Straduny, gmina Ełk –>

Suczki (niem. Sutzken, 1934-1945 Morgengrund), gmina Ełk –>

Sypitki (niem. Sypittken, 1938–1945 Vierbrücken), cmentarz wschodni nr 1, gmina Kalinowo –>

Sypitki (niem. Sypittken, 1938–1945 Vierbrücken), cmentarz wschodni nr 2, gmina Kalinowo –>

Sypitki (niem. Sypittken, 1938–1945 Vierbrücken), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Szarejki (niem. Sareyken, 1938-1945 Sareiken), gmina Ełk –>

Szarek (niem. Sarken), góra Bunelka, obecnie obręb Szarejki, gmina Ełk –>

Szczecinowo (niem. Szczeczynowen, 1925-1945 Steinberg), cmentarz południowy, gmina Stare Juchy –>

Szczecinowo (niem. Szczeczynowen, 1925-1945 Steinberg), cmentarz północny, gmina Stare Juchy –>

Szczudły (niem. Szczudlen, 1936–1945 Georgsfelde), obecnie obręb Sędki, gmina Ełk –>

Szeligi (niem. Seliggen), obecnie obręb Szeligi Buczki, gmina Ełk –>

Szeligi (niem. Seliggen), właściwie Buczki (niem. Buczken, 1938-1945 Kleinseliggen), od 1885-1898 jako część wsi Szeligi, obecnie obręb Szeligi Buczki, gmina Ełk –>

Śniepie (niem. Schnepien, 1938-1945 Schnippen), gmina Ełk –>

Talusy (niem. Thalussen, 1938-1945 Talussen), cmentarz rodzinny, gmina Ełk –>

Talusy (niem. Thalussen, 1938-1945 Talussen), cmentarz wiejski, gmina Ełk –>

Turowo (niem. Thurowen, 1938–1945 Auersberg), gmina Kalinowo –>

Wierzbowo (niem. Wierzbowen, 1932-1938 Wiersbowen, 1938–1945 Waldwerder), gmina Kalinowo –>

Wierzbowo (niem. Wierzbowen, 1932-1938 Wiersbowen, 1938–1945 Waldwerder), gmina Kalinowo –>

Wierzbowo (niem. Wierzbowen, 1932-1938 Wiersbowen, 1938–1945 Waldwerder), gmina Kalinowo –>

Wiśniowo Ełckie (niem. Wischniewen, 1938-1945 Kölmersdorf), cmentarz południowy, gmina Prostki –>

Wiśniowo Ełckie (niem. Wischniewen, 1938-1945 Kölmersdorf), cmentarz północny, gmina Prostki –>

Wysokie (niem. Wyssocken, 1938–1945 Waltershöhe), gmina Kalinowo –>

Woszczele (niem. Woszczellen, 1928-1938 Woszellen, 1938-1945 Neumalken), gmina Ełk –>

Zaborowo (niem Saborowen, 1938–1945 Reichenwalde), gmina Kalinowo –>

Zanie (niem. Sanien, 1938–1945 Berndhöfen), cmentarz wschodni, gmina Kalinowo –>

Zanie (niem. Sanien, 1938–1945 Berndhöfen), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Zawady Ełckie (niem. Sawadden, 1938-1945 Auglitten), gmina Kalinowo –>

Zdedy (niem. Sdeden, 1938-1945 Stettenbach), obecnie obręb Białojany, gmina Ełk –>

Zdunki (niem. Sdunken, 1938-1945 Ulrichsfelde), gmina Ełk –>

Zocie (niem. Soczien, 1938–1945 Kechlersdorf), cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Zocie (niem. Soczien, 1938–1945 Kechlersdorf), cmentarz rodzinny, południowy, gmina Kalinowo –>

Zocie (niem. Soczien, 1938–1945 Kechlersdorf), cmentarz rodzinny, północny, gmina Kalinowo –>

Żelazki (niem. Zielasken, 1938-1945 Schelasken), gmina Prostki –>

Żelazy (niem. Zielasen, 1938-1945, Zielhausen), obecnie obręb Przykopka, gmina Ełk –>


Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne

Na pierwszej pozycji znajduje się polska nazwa miejscowości w obrębie której do 1945 umiejscowiony był opisywane miejsce. Kilknięciu w „–>” prowadzi do lokalizacji na mapie.

Bajtkowo (niem. Baitkowen, 1938–1945 Baitenberg), gmina Ełk –>

Bajtkowo, (niem. Baitkowen, 1938–1945 Baitenberg), kwatery wojenne przy kościele, gmina Ełk –>

Bałamutowo (niem. Ballamutowen, 1934–1945 Giersfelde), gmina Stare Juchy –>

Barany (niem. Barannen, 1938-1945 Keipern), gmina Ełk –>

Bartosze (niem. Bartossen, 1938–1945 Bartendorf), Deutscher Soldatenfriedhof Bartossen, gmina Ełk –>

Bartosze (niem. Bartossen, 1938–1945 Bartendorf), mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich, gmina Ełk –>

Bobry (niem. Bobern), cmentarz żołnierzy armii niemieckiej, gmina Prostki –>

Bobry (niem. Bobern), cmentarz żołnierzy armii rosyjskiej, gmina Prostki –>

Borki (niem. Borken), obecnie obręb Borki Glinki, gmina Prostki –>

Borzymy (niem. Borszymmen, 1936–1938 Borschymmen, 1938–1945 Borschimmen), cmentarz wojenny, gmina Kalinowo –>

Borzymy (niem. Borszymmen, 1936–1938 Borschymmen, 1938–1945 Borschimmen), cmentarz zachodni, gmina Kalinowo –>

Chruściele (niem. Chroscziellen, 1933–1945 Kreuzfeld), gmina Ełk –>

Chrzanowo (niem. Chrzanowen, 1933–1945 Kalkofen, gmina Ełk –>

Czerwonka (niem. Czerwonken, 1932–1945 Rotbach), obecnie obręb Grabnik, gmina Stare Juchy –>

Dąbrowskie (niem. Dombrowsken, 1927–1945 Eichensee), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Długie (niem. Dluggen, 1938–1945 Langenhöh), cmentarz wojenny, gmina Kalinowo –>

Długie (niem. Dluggen, 1938–1945 Langenhöh), obecnie obręb Grądzkie Ełckie, gmina Kalinowo –>

Dorsze (niem. Dorschen), gmina Kalinowo –>

Dudki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), właściwie Imionki (niem. Gut Imionken), od 30.9.1928 jako część wsi Dudki, cmentarz majątku Imionki –>

Dutki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), właściwie Imionki (niem. Imionken), od 30.9.1928 jako część wsi Dudki, mogiła zbiorowa przy torach, gmina Kalinowo –>

Dudki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich, zachodnia, gmina Kalinowo –>

Dudki (niem. Duttken, 1938–1945 Petzkau), mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich, wschodnia, gmina Kalinowo –>

Glinki (niem. Glinken), kwatera wojenna, gmina Prostki –>

Golubka (niem. Gollupken, 1938–1945 Lübeckfelde), gmina Kalinowo –>

Grabnik (niem. Grabnick), gmina Stare Juchy –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz wojenny nr 1, gmina Kalinowo –>

Grądzkie Ełckie (niem. Gronsken, 1938-1945 Steinkendorf), cmentarz wojenny nr 2, gmina Kalinowo –>

Jeziorowskie (niem. Jesziorowsken, 1926-1945 Seedorf), gmina Stare Juchy –>

Kalinowo (niem. Kallinowen, 1938-1945 Dreimühlen), Neuer Gemeindefriedhof, gmina Kalinowo –>

Kalinowo (niem. Kallinowen, 1938-1945 Dreimühlen), Alter Gemeindefriedhof, gmina Kalinowo –>

Karbowskie (niem. Karbowsken, 1938-1945 Siegersfeld), obecnie obręb Talusy, gmina Ełk –>

Klusy (niem. Klaussen), obecnie obręb Strzelniki, powiat Pisz –>

Kobylin (niem. Gut Kobylinnen), kwatera wojenna, gmina Prostki –>

Koleśniki (niem. Kolleschnicken, 1938–1945 Jürgenau), gmina Kalinowo –>

Kopijki (niem. Goldenau), obecnie obręb Długosze, gmina Prostki –>

Kopijki (niem. Goldenau), (właściwie Katarzynowo, niem. Katrinowen, 1938-1945 Katrinfelde, od 30 września 1928 jako część wsi Kopijki), mogiła zbiorowa, gmina Prostki –>

Krokocie (niem. Soffen), obecnie obręb Czaple, gmina Ełk –>

Królowa Wola (niem. Krolowolla, 1926-1945 Königswalde) , gmina Stare Juchy –>

Krzywe (niem. Krzywen, 1907–1945 Rundfließ), gmina Prostki –>

Krzywe (niem. Krzywen, 1907–1945 Rundfließ), właściwie osada Zawady-Tworki (niem. Sawadden, 1938–1945 Grenzwacht), od ok. 1928 jako część wsi Krzywe, gmina Prostki –>

Krzyżewo (niem. Krzysewen, 1928–1945 Kreuzborn), właściwie Burnie, niem. Burnien), od 13 czerwca 1927 jako część wsi Krzyżewo, gmina Kalinowo –>

Lipińskie Małe (niem. Lipinsken, Ksp. Ostrokollen, 1935-1945 Lindenfließ), obecnie obręb Ostrykół, gmina Prostki –>

Liski (niem. Lysken, 1938-1945 Lisken), obecnie obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy –>

Makosieje (niem. Makoscheyen, 1938–1945 Ehrenwalde), gmina Kalinowo –>

Mazurowo (niem. Sieden, 1945-1983 Żydy), obecnie obręb Romanowo, gmina Kalinowo –>

Maże (niem. Maaschen, 1938–1945 Maschen), gmina Kalinowo –>

Milewo (niem. Millewen, 1938-1945 Millau), gmina Kalinowo –>

Miluki (niem. Mylucken, 1938-1945 Milucken), gmina Ełk –>

Miłusze (niem. Mylussen, 1938-1945 Milussen), kwatera wojenna, cmentarz południowy, gmina Prostki –>

Miłusze (niem. Mylussen, 1938-1945 Milussen), kwatera wojenna, cmentarz północny, gmina Prostki –>

Miłusze (niem. Mylussen, 1938-1945 Milussen), mogiła wojenna, gmina Prostki –>

Mrozy Wielkie (niem. Groß Mrosen, 1929-1938 Mrossen, 1938-1945 Schönhorst), właściwie Regielnica (niem. Gut Regelnitzen, 1938-1945 Gut Regelnhof), od 1928 w obrębie wsi Mrozy Wielkie, obecnie obręb Sordachy, mogiła wojenna –>

Niedźwiedzkie (niem. Niedzwetzken, 1936-1945 Wiesengrund), gmina Prostki –>

Niekrasy (niem. Niekrassen, 1938-1945 Krassau), kwatera wojenna na wiejskim cmentarzu, gmina Ełk –>

Niekrasy (niem. Niekrassen, 1938-1945 Krassau), mogiła wojenna żołnierza armii niemieckiej, gmina Ełk –>

Niekrasy (niem. Niekrassen, 1938-1945 Krassau), mogiła zbiorowa żołnierzy armii rosyjskiej, gmina Ełk –>

Nowa Wieś Ełcka (niem. Neuendorf), cmentarz wiejski, gmina Ełk –>

Nowa Wieś Ełcka (niem. Neuendorf), ul. Sportowa, gmina Ełk –>

Nowa Wieś Ełcka (niem. Neuendorf), mogiła przy torach, gmina Ełk –>

Nowe Krzywe (niem. Klein Krzywen, 1929-1945 Grünsee), gmina Stare Juchy –>

Olszewo (niem. Olschöwen, 1938-1945 Frauenfließ), gmina Stare Juchy –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), gmina Stare Juchy –>

Orzechowo (niem. Orzechowen, 1924-1945 Nußberg), groby z I i II wojny światowej, gmina Stare Juchy –>

Ostrykół (niem. Ostrokollen, 1938-1945 Scharfenrade), gmina Prostki –>

Piaski (niem. Piasken, 1927-1945 Klein Rauschen), gmina Ełk –>

Pietrasze (niem. Pietraschen, 1938-1945 Petersgrund), mogiła zbiorowa, obecnie gmina Wydminy, powiat Giżycko –>

Piętki (niem. Pientken, 1926–1945 Blumental), właściwie Trętowskie (niem. Trentowsken, po 1989 osada Piętki), od 1926 jako część wsi Piętki, obecnie obręb Zaborowo, gmina Kalinowo –>

Piętki (niem. Pientken, 1926–1945 Blumental), cmentarz wojenny, gmina Kalinowo –>

Pisanica (niem. Pissanitzen, 1926–1945 Ebenfelde), cmentarz wojenny przy kościele, gmina Kalinowo –>

Płociczno (niem. Plotzitznen, 1938-1945 Bunhausen), mogiła wojenna, gmina Ełk –>

Prawdziska (niem. Prawdzisken, 1934–1945 Reiffenrode), Neuer Gemeindefriedhof, gmina Kalinowo –>

Prostki (niem. Prostken), gmina Prostki –>

Romanowo (niem. Romanowen, 1938–1945 Heldenfelde), gmina Kalinowo –>

Romanowo (niem. Romanowen, 1938–1945 Heldenfelde), właściwie Ryczywół (niem. Gut Marienhof), od 30 września 1928 jako część wsi Romanowo, gmina Kalinowo –>

Romoty (niem. Gut Romotten), cmentarz wojenny, gmina Kalinowo –>

Romoty (niem. Gut Romotten, od 30 września 1928 jako część wsi Romanowo), kwatera wojenna, gmina Kalinowo –>

Rostki Bajtkowskie (niem. Rostken, Ksp. Baitkowen, 1938-1945 Waiblingen), gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), obecnie obręb Przykopka, gmina Ełk –>

Sędki (niem. Sentken), obecnie obręb Szeligi-Buczki, mogiła zbiorowa, gmina Ełk –>

Siedliska (niem. Schedlisken, 1938-1945 Sonnau), mogiła zbiorowa, gmina Ełk –>

Siedliska (niem. Schedlisken, 1938-1945 Sonnau), wiadukt, gmina Ełk –>

Sikory Ostrokolskie (niem. Schikorren, 1938–45 Kiefernheide), obecnie obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk –>

Skomętno Wielkie (niem. Skomentnen, 1938–1945 Skomanten), cmentarz A, północny, gmina Kalinowo –>

Skomętno Wielkie (niem. Skomentnen, 1938–1945 Skomanten), cmentarz B, południowy, gmina Kalinowo –>

Sołtmany (niem. Soltmahnen), gmina Prostki –>

Stacze (niem. Statzen), mogiła wojenna, gmina Kalinowo –>

Stare Cimochy (niem. Alt Czymochen, 1929–1945 Finsterwalde), kwatera cmentarna, gmina Kalinowo –>

Stare Cimochy (niem. Alt Czymochen, 1929–1945 Finsterwalde), kwatera polna, gmina Kalinowo –>

Stare Juchy (niem. 1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Stare Juchy (niem. Alt Jucha), cmentarz ul. Długa, część wschodnia, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), 2 połączone cmentarze, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), ul. Leśna, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), mogiła przykościelna, gmina Stare Juchy –>

Stare Juchy (1929-1938 Jucha, 1938-1945 Fließdorf), właściwie Nowe Juchy (niem. Neu Jucha), obecnie obręb Liski, gmina Stare Juchy –>

Stare Krzywe (niem. Alt Krzywen, 1936-1945 Alt Kriewen), gmina Stare Juchy –>

Stożne (niem. Stosznen, 1936–1945 Sprindenau), cmentarz południowy, gmina Kalinowo –>

Straduny (niem. Stradaunen), gmina Ełk –>

Szarek (niem. Sarken), obecnie obręb Szarejki (niem. Sareyken, 1938-1945 Sareiken), góra Bunelka, gmina Ełk –>

Szeligi (niem. Seliggen), obecnie obręb Szeligi Buczki, gmina Ełk –>

Śniepie (niem. Schnepien, 1938-1945 Schnippen), gmina Ełk –>

Talusy (niem. Thalussen, 1938-1945 Talussen), Wachtberg, gmina Ełk –>

Turowo (niem. Thurowen, 1938–1945 Auersberg), gmina Kalinowo –>

Wierzbowo (niem. Wierzbowen, 1932-1938 Wiersbowen, 1938–1945 Waldwerder), gmina Kalinowo –>

Wysokie (niem. Wyssocken, 1938–1945 Waltershöhe), gmina Kalinowo –>

Zaborowo (niem Saborowen, 1938–1945 Reichenwalde), kwatera II wojenna, gmina Kalinowo –>

Zanie (niem. Sanien, 1938–1945 Berndhöfen), gmina Kalinowo –>

Zawady Ełckie (niem. Sawadden, 1938-1945 Auglitten), kwatera wojenna, gmina Kalinowo –>

Zocie (niem. Soczien, 1938–1945 Kechlersdorf), cmentarz wojenny, gmina Kalinowo –>

Zocie (niem. Soczien, 1938–1945 Kechlersdorf), kwatera wojenna, cmentarz północny, gmina Kalinowo –>

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: